Pomoc psychologiczna i duchowa

Przedstawiamy listę ośrodków prowadzonych bezpośrednio przez Jezuitów lub poprzez organizacje współpracujące bezpośrednio z zakonem jezuitów, które udzielają pomocy psychologicznej w różnej formie (odpłatnie lub nieodpłatnie).

Szczegóły na stronach wymienionych poniżej:

Gdynia: Edukacyjna Klinika.  - Poradnia Profilaktyki Uzależnień
Gliwice: Jezuicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Duchowej  - „Źródło”
Lublin: Ośrodek Psychoterapii  - INIGO
Łódź: Dom Miłosierdzia - Dom Miłosierdzia
Warszawa: Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej "INIGO" - http://www.inigo.org.pl